Tekijä: Tiia Veistämö

  • Vuoden 2022 yhteiskuntavastuuraportti (COP – Communication on Progress) on julkaistu

    Vuoden 2022 yhteiskuntavastuuraportti (COP – Communication on Progress) on julkaistu

    Mipro on sitoutunut toiminnassaan yhteiskuntavastuuseen Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -ohjelman mukaisesti (UNGC – United Nations Global Compact).

  • TRAKO 2023: Gdansk, Puola

    TRAKO 2023: Gdansk, Puola

    TRAKO 2023 on yksi Euroopan merkittävimmistä rautatiealan näyttelyistä ja konferensseista, joka järjestetään Gdanskissa, Puolassa 19. – 22. syyskuuta. Kahden vuoden välein järjestettävä tapahtuma kokoaa yhteen rautatiealan keskeiset toimijat, kuten valmistajat, toimittajat, operaattorit, viranomaiset ja alan asiantuntijat, esittelemään viimeisimmät edistysaskeleet, innovaatiot ja trendit rautatiealalla.