TAKO – Integration of smaller regional control centres

Suomessa on nähtävissä selkeä liikenteenohjauksen keskittämistrendi, jonka mukaisesti siirrytään paikallisista ohjauskeskuksista suurempiin yksiköihin. Tämän kehityksen taustalla ovat rautateiden haasteet, jotka edellyttävät sekä toiminnan tehostamista että samalla entistä tiukempien turvallisuusvaatimusten täyttämistä.

Lue Mipron artikkeli TAKO – Integration of smaller regional control centres in Western Finland, jossa kerromme, miten Mipro on vastannut liikenteenhallinnan nykyisiin haasteisiin.