Suodata

Mipro Oy nimittää raideliikenteen sekä vesi- ja energiahuollon järjestelmille liiketoimintajohtajat

Mipro Oy on nimittänyt liiketoimintajohtajiksi Jari Pylväsen sekä Aleksi Ikosen. Nimitykset astuvat voimaan välittömästi.

Vesihuolto 2022 -päivät: keskustelua huoltovarmuudesta kyberturvallisuuteen – ja kaikkea siltä väliltä

Vesilaitosyhdistyksen järjestämät Vesihuoltopäivät on perinteinen vesihuoltoalan tapahtuma, jossa vesihuoltoalan toimijat tapaavat toisiaan. Vesihuoltopäivillä kuullaan asiantuntijoiden luentoja ajankohtaisista aiheista. Tänä vuonna messut järjestettiin Vaasan Botniahallissa, 11.-12.5.2022. Näiden kahden päivän aikana Mipron edustajat tapasivat asiakkaita ja yhteistyökumppaneita sekä keskittyivät kuulemaan luentoja ajankohtaisista aiheista, kuten kriisinkestävyydestä, kyberturvallisuudesta, vesihuoltoalan yhteistyöstä, omaisuudenhallinnasta, hiilineutraaliudesta sekä kiertotaloudesta. Tässä blogissa nostamme esille muutamia mielenkiintoisia puheenvuoroja ja juttelemme siitä miten Mipron ratkaisuilla voidaan taklata monia ongelmia, joita Vesipäivilläkin nostettiin esille.

Vuoden 2021 yhteiskuntavastuuraportti (COP – Communication on Progress) on julkaistu

Mipro on sitoutunut toiminnassaan yhteiskuntavastuuseen Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -ohjelman mukaisesti (UNGC – United Nations Global Compact).

Mipro valittiin modernisoimaan Kuopion ratapihalle ETCS-valmis asetinlaite Väylän monivuotisessa hankkeessa

Väylävirasto on valinnut avoimen hankintamenettelyn tuloksena Mipron toimittamaan Kuopion ratapihan uuden turvalaitejärjestelmän. Hankekokonaisuus sisältää Kuopion ratapihan uuden ETCS-valmiin asetinlaitejärjestelmän, pitäen sisällään mm. opastimien ja vaihteiden keskitetyn ohjauksen sekä paikallisohjausmahdollisuuden.

Data kiertoon EcoSairilan kiertotalouskeskuksessa

Kierto- ja datatalouden edistäminen on siirtynyt monien yritysten ja julkisen sektorin tärkeimmiksi prioriteeteiksi muun muassa kilpailukyvyn parantamiseksi ja kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi. Myös huoltovarmuuden turvaamisessa näillä kahdella asialla on yhä merkittävämpi rooli. Etelä-Savossa konkreettisten ratkaisujen luomiseen onkin tartuttu innokkaasti.

Metsä-Sairilan MBR-kalvobioreaktori jätevedenpuhdistamo: Tavoitteesta todellisuuteen MISONET-automaatiojärjestelmällä

Mikkelin Vesilaitoksen Metsä-Sairilan uusi jätevedenpuhdistamo on yksi maailman moderneimpia. MBR-, eli kalvobioreaktoriteknologiaan perustuva puhdistamo rakennettiin kallion sisään. Näin pystyttiin minimoimaan ympäristölle aiheutuvat mahdolliset haitat ja samanaikaisesti mahdollistettiin prosessille ja huollolle hyvät olosuhteet. Puhdistamon prosessiautomaatio ja –instrumentointiprojekti aloitettiin kesällä 2019 ja laitos otettiin käyttöön toukokuussa 2021. Mipron MISONET-automaatiojärjestelmän toimituskokonaisuuteen jätevedenpuhdistamon lisäksi kuului myös Kenkäveronniemen tulopumppaamo ja Salosaaren mittausasema.

ERA Railway Safety Days Inhimillisien ja organisatoristen tekijoiden HOF huomioiminen osana turvallisuuden ja riskienhallintaa

Euroopan unionin rautatievirasto, ERA, on Euroopan unionin virasto, jonka tehtävänä on edistää Euroopan rautatiejärjestelmien yhtenäistämistä. Yksi ERA:n tärkeimpiä tavoitteita on rautatieturvallisuuden parantaminen sekä turvallisuuskulttuurin kehittäminen; ERA:n järjestämät seminaarit ja workshopit luovat kattavan yleiskatsauksen mihin suuntaan Euroopan rautatieturvallisuutta ollaan kehittämässä ja miten myös suomalaiset yritykset voivat olla kehityksessä mukana.

Miten mipron asetinlaite- ja ats-käytönohjausjärjestelmä varmistavat maailman turvallisimman metron toiminnan?

Helsingin metrossa tehdään vuosittain lähes 100 miljoonaa matkaa. Keskimäärin 270 000 matkustajaa luottaa päivittäin Mipron toimittamien järjestelmien täsmällisyyteen sekä turvallisuuteen.

Uusi Mipro Akatemia kouluttaa tulevaisuuden raideliikenteen ammattilaisia

Mipro aloittaa 1.2.2022 yhteistyössä Saranen Consulting Oy:n, ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa rekrytoivan koulutusohjelman, ”Mipro Akatemia”.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2022!

Haluamme toivottaa hyvää ja rauhallista joulua sekä kiittää kaikkia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta.

Mipron artikkeli Signal + Draht -lehdessä 11/2021: Implementing modern IT requirements in Traffic Management System products

Mipron artikkeli Signal + Draht -lehdessä 11/2021: Implementing modern IT requirements in Traffic Management System products

Mipro etenee ilmastotavoitteissaan vaihtamalla päästöttömään sähköön

Päästöttömään CO2-vapaaseen sähköön vaihtaminen on konkreettinen teko, joka tukee ilmastotavoitteita. Energiayhteistyössä Lumme Energian kanssa Mipro Oy:n pääkonttorille Mikkeliin toimitettava vihreä sähkö on alkuperävarmennettua pohjoismaista vesisähköä.

Mipro uudistaa Joensuun ratapihan turvalaitteet Väyläviraston suurhankkeessa

Mipro on valittu avoimessa kilpailutuksessa Väyläviraston Joensuun ratapihan parannushankkeen turvalaitteiden uudistajaksi. Urakan sopimushinta on 7,4 miljoonaa euroa. Turvalaitteiden uusimisurakka sisältää muun muassa ratapihan asetinlaitteen vaihdon uuteen. Työt alkavat vielä tämän vuoden puolella ja valmista on vuoden 2023 lopulla.

Fintraffic hankkii liikenteenohjausjärjestelmien tukipalvelut Mipro Oy:ltä

Fintraffic Raide Oy ja Mipro Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen liikenteenohjausjärjestelmien ylläpito- ja tukipalveluiden tuottamisesta.

Vuoden 2020 Corporate Responsibility -yritysvastuuraportti on julkaistu

Mipron Corporate Responsibility -yritysvastuuraportissa kuvaamme, miten olemme käytännön tasolla integroineet Global Compact -ohjelman ja sen periaatteet liiketoimintastrategiaamme, yrityskulttuuriimme sekä päivittäiseen toimintaamme.