Suodata

Uusi Mipro Akatemia kouluttaa tulevaisuuden raideliikenteen ammattilaisia

Mipro aloittaa 1.2.2022 yhteistyössä Saranen Consulting Oy:n, ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa rekrytoivan koulutusohjelman, ”Mipro Akatemia”.

Mipron artikkeli Signal + Draht -lehdessä 11/2021: Implementing modern IT requirements in Traffic Management System products

Mipron artikkeli Signal + Draht -lehdessä 11/2021: Implementing modern IT requirements in Traffic Management System products

Mipro etenee ilmastotavoitteissaan vaihtamalla päästöttömään sähköön

Päästöttömään CO2-vapaaseen sähköön vaihtaminen on konkreettinen teko, joka tukee ilmastotavoitteita. Energiayhteistyössä Lumme Energian kanssa Mipro Oy:n pääkonttorille Mikkeliin toimitettava vihreä sähkö on alkuperävarmennettua pohjoismaista vesisähköä.

Mipro uudistaa Joensuun ratapihan turvalaitteet Väyläviraston suurhankkeessa

Mipro on valittu avoimessa kilpailutuksessa Väyläviraston Joensuun ratapihan parannushankkeen turvalaitteiden uudistajaksi. Urakan sopimushinta on 7,4 miljoonaa euroa. Turvalaitteiden uusimisurakka sisältää muun muassa ratapihan asetinlaitteen vaihdon uuteen. Työt alkavat vielä tämän vuoden puolella ja valmista on vuoden 2023 lopulla.

Fintraffic hankkii liikenteenohjausjärjestelmien tukipalvelut Mipro Oy:ltä

Fintraffic Raide Oy ja Mipro Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen liikenteenohjausjärjestelmien ylläpito- ja tukipalveluiden tuottamisesta.

Vuoden 2020 Corporate Responsibility -yritysvastuuraportti on julkaistu

Mipron Corporate Responsibility -yritysvastuuraportissa kuvaamme, miten olemme käytännön tasolla integroineet Global Compact -ohjelman ja sen periaatteet liiketoimintastrategiaamme, yrityskulttuuriimme sekä päivittäiseen toimintaamme.

Toiminnallisen turvallisuuden syventävä osaaminen

Tärkein Mipron lupauksista on toimittaa turvallisia järjestelmiä sekä rautatieliikenteeseen että vesi- ja energiateollisuuden käyttöön. Toiminnallinen turvallisuus on osa kokonaisturvallisuutta ja se riippuu järjestelmän, laitteen tai ohjelmiston oikeasta toiminnasta.

Nimitysuutisia

Mipro Oy:n liiketoimintayksiköissä on tehty seuraavat, voimaan astuneet nimitykset.

Mipron määräaikaisarviointi 2021

Mipron vuosi 2021 alkoi työntäyteisesti, kun DNV teki määräaikaisarviointimme 12-15.1.2021. Normaalisti kolmipäiväinen määräaikaisarviointi päätettiin tänä vuonna pitää nelipäiväisenä, sillä olemme vuoden aikana tehneet merkittäviä päivityksiä toimintajärjestelmäämme. Tämä yksi ylimääräinen päivä oli siis pyhitetty täysin uuden toimintajärjestelmän läpikäyntiä varten.

Mipron artikkeli Signal + Draht -lehdessä 9/2020

Mipron artikkeli Signal + Draht -lehdessä 9/2020: Situational Awareness for Efficient Railway Operations

Helsingin metron asetinlaitteelle ja ATS:lle lopullinen hyväksyntä

Mipron toimittamat Helsingin metron asetinlaite ja ATS ovat läpäisseet käyttöönoton jälkeisen käytettävyyden seurantajakson ja saaneet Tilaajalta lopullisen hyväksynnän. Nyt annettu lopullinen hyväksyntä koskee niin sanottua kantametron osuutta.

Kotkan ratapihan turvalaitemodernisointi saatiin päätökseen onnistuneesti

Mipro on onnistuneesti uudistanut Kotkan ratapihan olemassa olevan turvalaitejärjestelmän. Projekti, joka alkoi vuonna 2018, saatiin päätökseen marraskuussa 2020 ja kattoi kokonaisuudessaan Hovinsaaren sekä Aseman liikennepaikkojen modernisoinnin.

Tänä vuonna juhlimme 40-vuotiasta Miproa

Mipro – 40 vuotta ratkaisuja vesihuollon ja raideliikenteen turvallisuuden hallintaan

Vuoden 2015 Corporate Responsibility -raporttimme on julkaistu

Mipro on sitoutunut toiminnassaan yhteiskuntavastuuseen Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -ohjelman mukaisesti (UNGC – United Nations Global Compact).

Mipro valittu Mikkelin Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon prosessiautomaation ja -instrumentoinnin toimittajaksi

Mipron ratkaisu varmistaa modernin puhdistusprosessin käytettävyyden ja vesiturvallisuuden.